Alophia drummondii

at 1505 × 1238 in What I Saw Today

Alophia drummondii